Kas mes esame?

Ribotos atsakomybės įmonė LogVer yra nauja ir auganti įmonė, kuri įžiūri būsimą bendradarbavimo partnerį kiekviename namų ūkyje, kiekvienoje įstaigoje ir sutinka padėti kiekvienam darbštuoliui! Mens esame atviri bendradarbiavimui ir plėtrai!

Mes ne tiktai pardavinėjame, bet ir patys kasdieną naudojamės pasiūlime esančiomis įrangomis.Tai reiškia, kad mes žinome, kaip jomis naudotis ir mums negaila pasidalinti paslaptimis su perspektyviais vienaminčiais. Jeigu kartais mes patys nesinaudotume Jūsų pasirinktu daiktu, ir tada mes rasime specialistą, kuris jau naudojasi Jūsų pasirinkta įranga ir Jūs galėsite susisiekti su žinovu!